Gott blod

Minsta avkomman och jag verkar vara väldigt goda. De älskar oss.
 
 Måste de älska oss fullt så högt? :'(

Kommentera här: