Myrmöte

Jag har varit på myrmöte. Ni vet, föreningen Myrorna, där är jag med. De allra flesta tror att är Myrorna en samling pensionerade kvinnor, vilket kan ha mycket att göra med att de faktiskt alltid har varit det. :)

 

 

Men nu är det annat, minsann! Nu är åldrarna lite mer blandade, även om jag är klart yngst i ligan. Om jag skulle uppskatta en medelålder hamnar den kanske någonstans runt 60, sådär.


Därför var det ganska roligt ikväll när Jeanette frågade om alla är välkomna på myrmöten, även män. Jodå, det är de, alla får komma oavsett kön, ålder, religion, politisk tillhörighet osv.

Och då ställde Jeanette följdfrågan vart alla männen var, eftersom det var 100% kvinnor där, som alltid. Då svarade Mia att männen var hemma och passade barnen. Det var hysteriskt roligt. Jag upprepar: medelåldern är kanske 60. Jättevanligt att man har småbarn i den åldern... =)

Nu menade hon att det har varit så tidigare, när de pensionerade veteranerna inte riktigt uppnåt pensionsåldern än, men vi valde att inte tolka det på det viset, för det andra var mycket roligare...

 

Myrorna är hur som helst en väldigt bra förening, som jobbar i skymundan för byns välfärd. Mången peng har samlats in genom fika och lotterier och sedan satsats på diverse bra saker i byn.

Och trevligt är det också. :)

Gott fika, och egentligen ska man nog handarbeta under mötena men där går gränsen för mig. Jag håller ju på som bäst på att lära mig skära ner på mjölken i kaffet (går inte alls bra) och det får vara nog med vuxenpoäng för min del.