Det satans c-ordet

Du är en seriemördare av värsta slag, och du plockar dina offer utan minsta urskiljning. Väljer inte, tar bara varje intet ont anande människa du kan lägga dina smutsiga fingrar på. Samlar dem; starka eller svaga, unga som gamla, i en makaber buffé som du sedan avnjuter genom att spetsa dessa olyckliga på krokiga klor, innan du låter dina ruttnade tänder gnaga dem rena på all sin forna mänsklighet.
Varje tugga orsakar otänkbar plåga, varje njutningsfyllt smackande med din svartnade tugga berövar offret sin kraft, sitt hopp och sin kämpaglöd, tills inget annat än utmattning återstår.
Då spottar du ut den bräckliga kärnan av tidigare vibrerande liv, planterar den i din enorma, växande rabatt av förlorade själar, som gödslas av blodet från dem som fortfarande kämpar, och ständigt vattnas av tårarna från vanmäktiga föräldrar.

Belåtet flinande gnuggar du dina händer inför åsynen av de familjer som slits sönder under din framfart, av all den sorg och skräck som följer i dina svarta fotspår. Du vältrar dig lystet i paniken hos dem som står inför risken att förlora det dyrbaraste de har, skrattar hånfullt åt dem som försöker gömma sig för dig. Det går ju inte, du slår åt alla håll. Du finns överallt, ingen går säker för dina svavelosande tentakler.
Ditt storhetsvansinne vet inga gränser, men det kommer det att göra.

För du är inte längre oövervinnelig. Din tid är räknad, ditt terrorvälde hotat. För varje dag som går kommer vi ett steg närmare din utrotning. Varje enstaka sekund räknar fram till ditt fall.

Tick.
Tack.

Du är ondska i dess mörkaste form, men du kommer få se dig slagen av ljuset.
Cancer, det finns inte ord tillräckliga att beskriva hur mycket jag hatar dig.
Du måste stoppas. Du SKA stoppas. #fuckcancer